Πρόληψη

3ο Γυμνάσιο Αργυρούπολης – Αθήνα

Η αναγνώριση των φαινομένων βίας στο σχολείο και η συστηματική παρατήρηση και καταγραφή τους Η συνειδητή και συλλογική προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων  στο χώρο του σχολείου Η καλλιέργεια εναλλακτικών...
Continue Reading

3ο Γυμνάσιο Αργυρούπολης – Αθήνα

Η αναγνώριση των φαινομένων βίας στο σχολείο και η συστηματική παρατήρηση και καταγραφή τους Η συνειδητή και συλλογική προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων  στο χώρο του σχολείου Η καλλιέργεια εναλλακτικών...
Continue Reading

Πληροφορίες – πρωτοβουλίες ενημέρωσης, που υλοποιεί το «χαμόγελο του παιδιού»

Ας σημειωθεί ότι το 2009 συστάθηκε και οργανώθηκε το Τμήμα Ενημέρωσης Παιδιών, Γονέων και Εκπαιδευτικών, με στόχο την ενημέρωση του κοινού για σοβαρά θέματα που αφορούν τα παιδιά. Ψυχολόγοι,...
Continue Reading

ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΦΝΗ IIΙ»:(Awareness raising and prevention on bullying among students: development and implementation of a school based training program for teachers)

Το Διακρατικό αυτό πρόγραμμα στοχεύει στην αύξηση της ενημερότητας και πρόληψης της εκφοβιστικής συμπεριφοράς μεταξυ μαθητών με την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός σχολικού προγράμματος κατάρτισης των εκπαιδευτικών (Awareness raising...
Continue Reading

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΓΙΑ – NΑΥΠΑΚΤΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

Σκοπός της παρούσας πολιτικής  Η ανάπτυξη δράσεων  πρόληψης και αντιμετώπισης του εκφοβισμού και της επιθετικότητας στο σχολείο μας. Η διαμόρφωση ενός σχολικού ήθους  που θα συμβάλει στην ύπαρξη θετικού σχολικού...
Continue Reading

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Σκοπός της παρούσας πολιτικής ενάντια στο σχολικό εκφοβισμό. Πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου ενδοσχολικής βίας και μείωση περιστατικών   βίας. Στόχοι Τη θέσπιση σχολικών κανόνων. Την ανάπτυξη κλίματος συνεργασίας στο...
Continue Reading

Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Πατρών

Σκοπός της παρούσας πολιτικής ενάντια στο σχολικό εκφοβισμό είναι να υιοθετήσει συμπεριφορές προληπτικές του φαινομένου (ώστε αυτό να μην εκδηλωθεί, κατά το δυνατόν) ή παρεμβατικές (όταν εκδηλωθεί). Συγκεκριμένα η...
Continue Reading

4ο Ολοήμερο Δ.Σ.Ναυπάκτου

Σκοπός της παρούσας πολιτικής ενάντια στο σχολικό εκφοβισμό. Υιοθέτηση προληπτικών αλλά και παρεμβατικών συμπεριφορών από τους μαθητές μας για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού. Στόχοι –  Να αναγνωρίζουν την...
Continue Reading
Blogs

Ημερίδα Παρουσίασης "Εκπαιδευτικών Πρακτικών" Σχολικών Μονάδων 7ης Περιφέρειας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

Δελτίο Τύπου Αφίσα Ημερίδας Καλών Πρακτικών_ 17-6-16                                         Πρόγραμμα Ημερίδας_τ_ 17-06-2016...
Continue Reading